F&B Manager


Περιγραφή Θέσης

Ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε έναν επαγγελματία «διευθυντή τροφίμων και ποτών», F & B manager, που να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό όλων των επισιτιστικών δραστηριοτήτων του F & B, στον πολυχώρο μας και για την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης στους επισκέπτες μας. Ο επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι σε θέση να προβλέψει, να σχεδιάσει και να διαχειριστεί όλες τις εργασίες του F &B, τις παραγγελίες, το προσωπικό και τα οικονομικά του .

Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθούν οι πωλήσεις και τα έσοδα μέσω της ικανοποίησης των πελατών και της δέσμευσης των εργαζομένων στο εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Αρμοδιότητες:
 • • Η διαχείριση όλων των λειτουργιών του F & B σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και εντός των κατευθυντήριων γραμμών του προϋπολογισμού και τις προδιαγραφές της επιχείρησης
 • • Η διατήρηση της εξυπηρέτησης των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών σε εξαιρετικά επίπεδα
 • • Ο σχεδιασμός και η κοστολόγηση εξαιρετικών μενού και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών καθώς και η συνεχής βελτίωση της γαστρονομικής εμπειρίας των πελατών
 • • Ο προσδιορισμός και η πρόβλεψη των αναγκών και των ανησυχιών των πελατών
 • • Η καθοδήγηση και η αναβάθμιση της ομάδας του F & B με την προσέλκυση, πρόσληψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση ταλαντούχων εργαζομένων
 • • Ο καθορισμός στόχων, αρμοδιοτήτων, πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του χώρου και των εργαζομένων
 • • Η πιστή τήρηση όλων των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας
 • • Η ενημέρωση της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα και την παραγωγικότητα του χώρου
Απαραίτητα Προσόντα:
 • • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 – 4 ετών σε θέση F&B Manager
 • • Εξοικείωση με την χρήση διάφορων προγραμμάτων λογισμικού Η/Υ (MS Office, λογισμικό διαχείρισης εστιατορίων, POS)
 • • Ικανότητα εντοπισμού και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων
 • • Ικανότητα διαχείρισης και οργάνωσης προσωπικού
 • • Ευελιξία – ομαδικότητα
 • • Δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας
 • • Ενήμερος για τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο του F&B
 • • Προσανατολισμός στην εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών, την ανάπτυξη των πωλήσεων και την επίτευξη των οικονομικών στόχων
 • • Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Γαστρονομίας, ή Διαχείρισης Υπηρεσιών Τροφίμων και ποτών
 • • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • • Επιθυμητή η γνώση και 2ης ξένη γλώσσα (Τούρκικα, Βουλγάρικα κατά προτεραιότητα)

Restaurant Manager / A La Carte Εστιατορίου


Περιγραφή θέσης

Είμαστε σε αναζήτηση διευθυντή εστιατορίου που θα ηγηθεί σε όλους τους τομείς της επιχείρησής μας. Θα προσφέρετε ένα υψηλής ποιότητας μενού και θα παρακινήσετε το προσωπικό μας να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Οι ευθύνες του διευθυντή εστιατορίου περιλαμβάνουν τη διατήρηση των εσόδων, της κερδοφορίας και των ποιοτικών στόχων του εστιατορίου. Θα εξασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του εστιατορίου, καθώς θα διατηρείτε υψηλά πρότυπα παραγωγής, παραγωγικότητας, ποιότητας και εξυπηρέτησης πελατών.

Για να επιτύχετε σε αυτό το ρόλο, θα χρειαστείτε δεξιότητες διαχείρισης και εμπειρία τόσο στο "εμπρός" όσο και στο "πίσω" μέρος του εστιατορίου . Θέλουμε να γνωρίζετε πώς να επιβλέπετε τον χώρο της τραπεζαρίας, το check-in με τους πελάτες και την ισορροπία της χωρητικότητας του εστιατορίου. Η εμπειρία διαχείρισης του επισιτιστικού "πίσω μέρους" του εστιατορίου είναι επίσης απαραίτητη, δεδομένου ότι θα συμμετέχετε στην διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού (μάγειρες και προσωπικό service), θα ρυθμίσετε τα χρονοδιαγράμματα εργασίας, θα επιβλέπετε την προετοιμασία των τροφίμων και θα φροντίζετε να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια του εστιατορίου.

Αναμένουμε από εσάς να ηγείσθε με το παράδειγμά σας και να διατηρείτε το ηθικό του προσωπικού μας σε υψηλά επίπεδα στις ώρες της αιχμής και τους γρήγορους ρυθμούς της εργασίας τους.

Τελικά, θα πρέπει εξασφαλίσετε ότι το εστιατόριό μας θα λειτουργεί ομαλά και οι πελάτες θα απολαμβάνουν ευχάριστες γευστικές εμπειρίες μαζί μας.

Αρμοδιότητες
 • • Ο καθημερινός συντονισμός των εργασιών του εστιατορίου τόσο στην σάλα όσο και στους επισιτιστικούς χώρους
 • • Η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και να η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη
 • • Η διαχείριση των κρατήσεων και της χωρητικότητας του εστιατορίου
 • • Η ακριβής και αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων των πελατών
 • • Ο τακτικός έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων
 • • Η οργάνωση και εποπτεία του προγράμματος εργασίας του προσωπικού
 • • Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και η παροχή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους
 • • Ο υπολογισμός των μελλοντικών αναγκών του εστιατορίου για Α' ύλες, σκεύη κουζίνας, προϊόντα καθαρισμού και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την ομαλή του λειτουργία
 • • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας
 • • Η διαχείριση της καλής εικόνας και φήμης του εστιατορίου και η διαμόρφωση προτάσεων προτείνετε βελτίωσης τους
 • • Ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων και ο προσδιορισμός των μέτρων για τον περιορισμό τους
 • • Η δημιουργία λεπτομερών αναφορών σχετικά με τα εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια έσοδα και έξοδα του εστιατορίου
 • • Η πρόταση νέων μεθόδων προσέγγισης και διεύρυνσης του πελατολογίου (π.χ. εκπτώσεις και καταχωρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • • Η εκπαίδευση των νέων και των υφιστάμενων συνεργατών σας στις κατάλληλες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών
 • • Η εφαρμογή πολιτικών και πρωτοκόλλων που θα διασφαλίσουν την μελλοντική λειτουργία του εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα
 • • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Διευθυντής Εστιατορίου, τουλάχιστον 2-3 ετών
 • • Εκτεταμένη γνώση του χώρου των Τροφίμων και Ποτών (F & B)
 • • Ισχυρή ηγεσία, ομαδικότητα και δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • • Ανεπτυγμένες δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης
 • • Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων
 • • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Σχολής Γαστρονομίας, αποτελεί πλεονέκτημα
 • • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • • Επιθυμητή η γνώση και 2ης ξένης γλώσσας (Τούρκικα, Βουλγάρικα κατά προτεραιότητα)


Banquet Captain


Περιγραφή ρόλου:

Ενδιαφερόμαστε για την πρόσληψη ενός Banquet Captain για να διασφαλίσει την άρτια οργάνωση και την διεκπεραίωση κοινωνικών εκδηλώσεων.

O banquet captain είναι υπεύθυνος για μια ομάδα σερβιτόρων κατά τη διάρκεια των κοινωνικών εκδηλώσεων. Είναι ένα σημαντικό μέλος μιας ομάδας τροφοδοσίας (catering) και πρέπει να έχει την ικανότητα να συντονίζει και να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στο προσωπικό και να συνεργάζεται στενά το προσωπικό της κουζίνας.

Ο banquet captain που είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση μίας δεξίωσης πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα τραπέζια, τα λουτρά, τα τρόφιμα και τα ποτά είναι έτοιμα πριν από την εκδήλωση. Μόλις ολοκληρωθεί η εκδήλωση, συχνά επιβλέπει τις εργασίες καθαριότητας του χώρου και αποθήκευσης των υλικών και του εξοπλισμού της εκδήλωσης.


Αρμοδιότητες:
 • • Η σύνταξη και ο συντονισμός του προγράμματος εργασίας του προσωπικού εξυπηρέτησης δεξιώσεων.
 • • Η ανάθεση στην ομάδα ευθύνης του συγκεκριμένων καθηκόντων ή υπηρεσιών.
 • • Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • • Η εκπαίδευση του προσωπικού στον χειρισμό της ακατάλληλης συμπεριφοράς και των παραπόνων των επισκεπτών.
 • • Η στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών (F& B Manager)
 • • Η στενή συνεργασία με το προσωπικό της κουζίνας για να λάβει λεπτομέρειες για το μενού, την πορεία των εργασιών προετοιμασίας του φαγητού και τις απαιτούμενες υπηρεσίες της εκδήλωσης.
 • • Η εξέταση και διασφάλιση της καθαριότητας του χώρου, όπως η κατάσταση των λουτρών, πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
 • • Η προετοιμασία και η διασφάλιση ότι τα στοιχεία του χώρου της εκδήλωσης είναι έτοιμα πριν φτάσουν οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζιών, του μπαρ, των τροφίμων και των ποτών.
 • • Η αλληλεπίδραση με τον υπεύθυνο της διοργάνωσης της εκδήλωσης για να απαντήσει σε τυχόν ειδικές αιτήσεις ή προσαρμογές της τελευταίας στιγμής.
 • • Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των εργαζομένων και των επισκεπτών και η διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων ή σχόλιων που μπορεί να προκύψουν.
 • • Η επιτήρηση των εργασιών καθαρισμού του χώρου καθώς και της απογραφή και της αποθήκευσης των προμηθειών και του εξοπλισμού, με το πέρας της εκδήλωσης.

Απαραίτητα Προσόντα:
 • • Αποδεδειγμένη εμπειρία 1-2 χρόνων ως Banquet Captain
 • • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση και 2ης ξένης γλώσσας (Γερμανικά, Τούρκικα, Βουλγάρικα κατά προτεραιότητα)
 • • Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
 • • Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων
 • • Ευελιξία – Ομαδικότητα
 • • Ικανότητα διαχείρισης και οργάνωσης προσωπικού και λήψης αποφάσεων
 • • Εξαιρετική φυσική κατάσταση και αντοχή


Σερβιτόρο Α’, A La Carte Εστιατoρίου / Ταβέρνας


Περιγραφή ρόλου

Επιθυμούμε να προσλάβουμε Σερβιτόρο Α’, A La Carte Εστιατoρίου / Ταβέρνας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την λήψη των παραγγελιών και το σερβίρισμα του φαγητού στους πελάτες μας, διατηρώντας και ενισχύοντας την ποιότητα της εξυπηρέτησης της πελατείας μας. Θα εργαστείτε σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας και θα ακολουθήσετε τα καθιερωμένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Ο στόχος είναι να επιταχύνουμε την επιχειρηματική μας εξέλιξη, παρέχοντας στους πελάτες μας μια αξέχαστη εμπειρία.

Αρμοδιότητες
 • • Το καλωσόρισμα και η συνοδεία των πελατών στα τραπέζια τους
 • • Η παρουσίαση του μενού και η παροχή λεπτομερών πληροφοριών εφόσον ερωτηθείτε (π.χ. σχετικά με τις μερίδες, τα συστατικά ή τις πιθανές τροφικές αλλεργίες)
 • • Η προετοιμασία των τραπεζιών με τα απαιτούμενα είδη σερβιρίσματος
 • • Η ενημέρωση των πελατών για τις ειδικές προσφορές της ημέρας
 • • Η σύσταση προτάσεων από το μενού κατόπιν αιτήματος του πελάτη
 • • Η προώθηση της πώλησης πρόσθετων προϊόντων, όταν αυτό απαιτείται
 • • Η λήψη των παραγγελιών τροφίμων και ποτών, με τη χρήση λογισμικού παραγγελίας POS, χειρόγραφου συστήματος ή με απομνημόνευση
 • • Η επικοινωνία των στοιχείων της παραγγελίας στο προσωπικό της κουζίνας
 • • Το σερβίρισμα των παραγγελιών τροφίμων και ποτών
 • • Ο έλεγχος των ειδών σερβιρίσματος και των μαγειρικών σκευών για καθαριότητα και παρουσίαση και η αναφορά τυχόν προβλήματα
 • • Η φροντίδα του στρωσίματος των τραπεζιών και η διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης στον χώρο της τραπεζαρίας
 • • Η παράδοση και είσπραξη λογαριασμών
 • • Η μεταφορά των ειδών σερβιρίσματος στην κουζίνα για καθαρισμό
 • • Οι συναντήσεις με το προσωπικό του εστιατορίου για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις καθημερινές προσφορές, τις αλλαγές στο μενού και τις ειδικές προδιαγραφές υπηρεσιών για έκτακτες εκδηλώσεις
 • • Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • • Η παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του εστιατορίου

Απαραίτητα Προσόντα:
 • • Αποδεδειγμένη εμπειρία 1-2 χρόνων ως Σερβιτόρος Α εστιατορίου
 • • Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
 • • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • • Επιθυμητή και 2η ξένη γλώσσα (Τούρκικα, Βουλγάρικα κατά προτεραιότητα)
 • • Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων
 • • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • • Ευελιξία


Chef A La Carte Εστιατορίου


Περιγραφή ρόλου:

Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με ένα δημιουργικό και ικανό σε όλες τις πτυχές της προετοιμασίας φαγητού, Chef A La Carte Εστιατορίου. Θα είστε "ο αρχηγός" και θα διατηρήσετε τον πλήρη έλεγχο της κουζίνας

Αρμοδιότητες:
 • • Ο σχεδιασμός και η άμεση προετοιμασία φαγητού και γαστρονομικών δραστηριοτήτων
 • • Η τροποποίηση των μενού ή η δημιουργία νέων που να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας
 • • Ο υπολογισμός των αναγκών του εστιατορίου σε Α' ύλες και η κοστολόγηση των προσφερόμενων πιάτων, λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους κόστη πχ τροφίμων / εργασίας
 • • Η επίβλεψη των εργασιών του προσωπικού της κουζίνας
 • • Ο προσδιορισμός των αναγκών αγοράς εξοπλισμού και η διευθέτηση των απαραίτητων επισκευών
 • • Η συμμετοχή στην πρόσληψη και την διαχείριση του προσωπικού της κουζίνας
 • • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων ή παραπόνων που τυχόν προκύπτουν
 • • Η τελική επίβλεψη της προετοιμασίας του φαγητού
 • • Η εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων
 • • Η πιστή τήρηση των διατροφικών κανόνων και των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας.
 • • Η διατήρηση αρχείων προσέλευσης μισθοδοσίας προσωπικού
 • • Η διατήρηση θετικού και ομαδικού κλίματος και η επαγγελματική αντιμετώπιση των εργαζομένων και των πελατών

 • Απαραίτητα Προσόντα:
  • • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-4 χρόνων ως Chef A La Carte Εστιατορίου
  • • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
  • • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
  • • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • • Δυνατότητα δημιουργίας Μεσογειακού Μενού, με ιδιαίτερη γνώση στα ψάρια & θαλασσινά
  • • Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας
  • • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας


  Α’ Μάγειρα


  Περιγραφή ρόλου

  Ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε έναν εξειδικευμένο Α’ Μάγειρα για να προετοιμάσει νόστιμα γεύματα σύμφωνα με το μενού. Θα μαγειρέψετε πιάτα που θα ικανοποιήσουν τους πελάτες μας με τη γεύση, την παρουσίαση και την έγκαιρη παράδοσή τους.

  Ένας εξαιρετικός μάγειρας πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθεί οδηγίες στο μαγείρεμα και να παραδίδει καλά προετοιμασμένα γεύματα με σταθερή ποιότητα. Πρέπει να κινούνται άνετα στον χώρο της επαγγελματικής κουζίνας και να μπορούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες. Η εμπειρία στη χρήση διαφόρων συστατικών και τεχνικών μαγειρέματος είναι επίσης σημαντική.

  Ο στόχος είναι να συμβάλετε στην διατήρηση και βελτίωση της φήμης μας, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την πελατεία μας.

  Αρμοδιότητες:
  • • Η προετοιμασία των χώρων εργασίας με όλα τα απαραίτητα συστατικά και τον εξοπλισμό μαγειρέματος
  • • Η προετοιμασία των συστατικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το μαγείρεμα (τεμαχισμός και ξεφλούδισμα λαχανικών, κοπή κρέατος κ.λπ.)
  • • Το μαγείρεμα των τροφίμων σε διάφορα σκεύη ή ψησταριές
  • • Ο συνεχής έλεγχος του φαγητού κατά την διάρκεια του μαγειρέματος
  • • Η εξασφάλιση εξαιρετικής παρουσίασης και ο στολισμός των πιάτων πριν από το σερβίρισμά τους στους πελάτες
  • • Η διατήρηση της υγιεινής και της τάξης στον χώρο της κουζίνας
  • • Η διασφάλιση της ορθής αποθήκευσης των τροφίμων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
  • • Ο έλεγχος της ποιότητας των συστατικών
  • • Η παρακολούθηση των αποθεμάτων και η πραγματοποίηση παραγγελιών όταν εμφανίζονται ελλείψεις

  Απαραίτητα Προσόντα:
  • • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως Α’ Μάγειρας
  • • Εμπειρία στη χρήση εργαλείων κοπής, μαγειρικών σκευών και προϊόντων ψησίματος
  • • Δυνατότητα εκτέλεσης Μεσογειακού Μενού, με ιδιαίτερη γνώση στα ψάρια & θαλασσινά
  • • Γνώση διαφόρων διαδικασιών και μεθόδων μαγειρέματος (ψησίματος, ψησίματος, βρασμού κλπ.)
  • • Γνώση και ικανότητα τήρησης όλων των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
  • • Ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας
  • • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας
  • • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής
  • • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας


  Β’ Μάγειρα


  Περιγραφή ρόλου:

  Ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε έναν εξειδικευμένο Β’ Μάγειρα για να βοηθήσει στην προετοιμασία και το μαγείρεμα νόστιμων γευμάτων σύμφωνα με το μενού.

  Ένας εξαιρετικός Β’ μάγειρας πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθεί οδηγίες στο μαγείρεμα και να παραδίδει καλά προετοιμασμένα γεύματα με σταθερή ποιότητα. Πρέπει να κινείται άνετα στον χώρο της επαγγελματικής κουζίνας και να μπορούν να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες. Η εμπειρία στη χρήση διαφόρων συστατικών και τεχνικών μαγειρέματος είναι επίσης σημαντική.

  Αρμοδιότητες:
  • • Προετοιμάζει μερικά από τα τρόφιμα που μαγειρεύουν οι σεφ . Αυτό περιλαμβάνει το πλύσιμο και τον καθαρισμό των λαχανικών, τον τεμαχισμό και την κοπή λαχανικών και κρεάτων, καθώς και την προετοιμασία και τη μαρινάρισμα των τροφίμων.
  •  
  • • Μπορεί να προετοιμάσει και να μαγειρέψει τα τρόφιμα ο ίδιος υπό την καθοδήγηση ενός Α’ μάγειρα ή σεφ.  Καθαρίζει, κόβει και αλέθει τα κρέατα, τα πουλερικά και τα θαλασσινά.
  • • Ανακατεύει σούπες και σαλάτες
  • • Ζυγίζει και μετρά τα συστατικά των τροφίμων.
  • • Μεταφέρει τηγάνια, βραστήρες και δίσκους φαγητού προς και από τους χώρους εργασίας
  • • Αποθηκεύει τρόφιμα σε καθορισμένες περιοχές
  • • Καθαρίζει και απολυμαίνει τους χώρους εργασίας, εξοπλισμό και σκεύη, διαχωρίζει και αφαιρεί τα σκουπίδια
  • • Τακτοποιεί τα σκεύη
  • • Μπορεί να ορίζεται ανάλογα με τον εργαζόμενο που βοηθάει ως Βοηθός Cook, Broiler ή Fry.

  Απαραίτητα Προσόντα:
  • • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως Β’ Μάγειρας
  • • Εμπειρία στη χρήση εργαλείων κοπής, μαγειρικών σκευών και προϊόντων ψησίματος
  • • Γνώση διαφόρων διαδικασιών και μεθόδων μαγειρέματος (ψησίματος, ψησίματος, βρασμού κλπ.)
  • • Γνώση και ικανότητα τήρησης όλων των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
  • • Ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας
  • • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας
  • • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής
  • • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 245918